ENERGII DETECTABILE ȘI NEDETECTABILE

soarele da energie

Energia solară se transformă în energie electrică

Trăim înconjurați de un ocean de energie… În jurul nostru totul este energie, și noi însuși suntem doar energie.

Materia, este doar o noțiune introdusă de filosofi. Ceia ce ei numesc materie este de fapt o energie mai condensată. Pentru că dacă mărești de mii de ori cel mai dens material printre atomii lui tot vei găsi găuri uriașe, nici un material nu este de nepătruns.

Astfel este construit întreg Universul, iar toate legile descoperite de oameni sunt doar niște faze particulare.

În realitate nu energia este o materie, ci materia este o stare a energiei.

Conceptul energiei nu este nici pe departe explicat strict științific, precum ar fi trebuit să fie. De multe ori cuvântul este folosit la sensul general, confuz și imprecis.

Iată ce ne spune, de exemplu, Wikipedia despre energie: „Cuvântul «energie» are o răspândire foarte largă, dar, cu toate acestea, conținutul concret al noțiunii nu este la fel de răspândit sau riguros analizat, datorită îndeosebi unor particularități mai subtile, caracteristice anumitor forme de transfer energetic. Cea mai generală definiție, prezintă energia ca măsură a mișcării materiei. Această formulare, deși corectă, prezintă inconvenientul unei exprimări mai puțin explicite, având în vedere diversitatea mare a formelor de mișcare a materiei.”

Altfel spus știința nu ne poate explica ce este „energia” și de unde provine ea. Explicația este de genul: „Energia este ceva ce trece dintr-o stare în alta, ceva ce nu se poate distruge și nu se poate crea”.

atractia-300Asta, după ce au trecut aproape 400 de ani de la descoperirea legii atracției universale de Sir Isaac Newton, lege pe care se bazează toată știința modernă, care a fost recent modernizată prin teoria generală a relativității de Albert Einstein, în 1916.

Cu energia termică, cinetică, potențială nu sunt probleme – există științe ca termodinamica și dinamica, care pot explica toate transformările energetice din domeniul lor. Contradicțiile apar atunci când se trece la energia gravitațională – energie care nu poate fi explicată prin prisma științei moderne.

antenna-300Energia electromagnetică este o energie „domesticită” de om. Dar înainte de a fi pusă în slujba omului au trebuit să treacă mai bine de 2000 de ani. Încă grecii antici știau că dacă freci de blană o bucățică de chihlimbar (o rășină fosilizată a arborilor), chihlimbarul capătă însușirea de a atrage alte obiecte ușoare. Dar în toți acești ani nu exista nici o teorie, care să explice natura electricității, nu exista nici o metodă de detectare a ei, în afară de fenomenul de atragere a materialelor ușoare, deoarece electricitatea nu poate fi detectată direct de organele de simț ale omului. Mai mult de atât pe parcursul a mii de ani nu s-a putut ști. Doar odată cu dezvoltarea tehnologică, când s-au pus bazele științifice acestui fenomen s-a putut trece la aplicarea energiei electromagnetice în practică.

De aici putem trage concluzia: pentru a fi detectată o energie trebuie fie să poată fi percepută de organele de simț ale omului, fie să aibă manifestări fizice, care să indice existența ei.

Aici apare întrebarea: dar există oare energii, despre care noi nu avem cunoștințe?

Ei, bine, un bun exemplu poate fi energia gravitațională care este una din energiile cu probleme. Este o energie „nedomesticită”, cea mai misterioasă dintre formele de energie recunoscute oficial.

astronauti-350Energia gravitațională la fel, de milioane de ani s-a știut de fenomenul căderii corpurilor pe pământ, dar a trebuit să treacă milioane de ani ca sir Isaak Newton să descopere legea atracției universale. Dar și după formularea legii atracției universale nu s-a putut trece la folosirea fenomenului gravitației în tehnică, deoarece gravitația rămâne a fi un mister pentru știința contemporană.

În afară de manifestarea ei fizică, atragerea reciprocă a corpurilor, (ce analogie perfectă cu energia electromagnetică!) care indică existența energiei gravitaționale, despre această formă de energie nu se știe absolut nimic. Nu se cunoaște de ce gravitația există, cum se propagă, ce o întreține, care îi este izvorul, nu există o teorie general acceptată a gravitației.

Energia gravitațională este cea mai misterioasă dintre formele de energie recunoscută de știința modernă. Toate încercările de a-i explica natura, începând cu teoria generală a relativității, cea a stingerilor, a gravitonilor etc. nu pot răspunde la multele întrebări apărute:

  • De ce atomii sunt în mare parte spațiu gol? Ce forță tine legați atomii, astfel încât ei să poată forma materia?
  • Cum interacționează unul cu altul din punct fizic obiectele din spațiu pe distanțe mari?

Recent s-a anunțat detectarea celebrelor „unde gravitaționale” preconizate de teoria generală a relativității. Asta arată că încet-încet energia gravitațională devine tot mai înțeleasă de știința modernă.

Despre energia gravitațională s-a scris atât de mult, încât ți-ar trebui o groază de timp doar ca să citești ce s-a scris până acum, o să facem o economie de timp trecând peste ea. Ceia ce trebuia să înțelegem noi din materialul expus despre gravitație, este că nimeni nu cunoaște încă pe deplin natura acestei energii. Și odată ce am înțeles faptul că pe parcursul unei perioade de timp pot exista energii, natura cărora este necunoscută oamenilor de știință, evident apare întrebarea: Există oare în acest moment energii misterioase, inexplicabile din punct de vedere științific?

ПечатьExistă. Sunt multe artefacte, care indică prezența unei energii, imposibil de detectat cu aparatura modernă de control, o energie care se află în spațiul din jurul nostru, și pentru care la fel ca în cazul energiei gravitaționale, nu există explicații științifice. Este vorba despre energie la forma inițială a cuvântului folosit de Aristotel – energia care activează întregul nostru corp, energia care ne face să gândim, să visăm, să simțim și să iubim. Această energie este recunoscută în toate religiile lumii, este utilizată în mulțimile de treninguri psihologice, cursuri de dezvoltare personală, în tehnicile orientale Yoga, Reiki, etc. De aceia eu o numesc energie divină.

Însă situația cu energia divină este mult mai complicată decât cu energia gravitațională, este negată însăși existența ei de către lumea academică. Toate manifestările ei în lumea fizică sunt vehement contestate. Iar toate explicațiile se reduc la afirmații de genul: „Aceasta nu poate fi pentru că nu poate fi!”

Sau dacă apare o manifestare fizică, care chiar nu poate fi trecută cu vederea, afirmația se schimbă ușor-ușor și se declară ceva de genul: „Acest fapt se datorează faptului, că omul își insuflă în mintea sa…” În continuare voi da cazuri concrete în care apare energia divină și veți vedea că problema nici pe departe nu este în mintea omului.

Energia divină în acest moment în situația energiei electromagnetice de acum 2000 de ani.

Omul nu are organe de simț care ar putea detecta energia electromagnetică. Iar atunci când omul nu are organe de simț pentru detectarea unei energii această energie poate fi detectată doar prin metode indirecte, folosind fenomenele care pot indica această energie.

După părerea mea știința a ajuns într-un impas, care se va adânci și mai mult, datorită faptului că ea nu poate recunoaște existența energiei divine. Se înțelege că savanții ar recunoaște existența energiei divine și a divinului dacă li s-ar arăta un fenomen stabil care indică existența ei, un fenomen care poate fi măsurat, clasificat, repetat și explicat. Dar cu părere de bine, energia divină acționează prin alte legi…

De ce am zis părere de bine? Pentru că dacă energia divină ar putea fi stăpânită de savanții și tehnicienii actuali știți ce s-ar întâmpla? Exemplul energiei atomice vorbește de la sine. Mulți oameni ai puterii visează cu ochii deschiși la arme psihotronice care să ducă la controlul minții maselor largi de oameni… În unele cazuri chiar se fac cercetări în acest domeniu, există date că în Uniunea Sovietică s-a lucrat în secret la crearea „armamentului psihotronic”…

Menționez mai jos cele mai evidente și mai sugestive artefacte, pe care le-am găsit în spațiul infinit al internetului și le dau o mică descriere, pentru a vă convinge că această energie există cu adevărat:

  • fenomene la limita morții;
  • fenomenul de moarte împărtășită;
  • fenomenul copiilor orbi, care pot citi, după ce fac cursuri speciale (cazul Bronnikov);
  • Roata Egely;
  • Fenomenul conturului de cartofi;
  • Vindecările miraculoase, etc.
precedenta
urmatoare
Reclame