DIAGRAMA COENERGIILOR ȘI TEMPERAMENTUL UMAN

beach-400După toate cele spuse mai sus apare evident întrebarea: cum putem noi determina nivelul de energie divină din organismul nostru?

Ei bine există câteva reguli de bază:

 1. Nivelul de energie depinde de vârsta omului. Un copil, se înțelege că are nivelul de energie divină mai mic, decât al unui adult sănătos;
 2. Starea organismului indică nivelul de energie divină a lui. Boli cronice, boli grave ne arată faptul că nivelul de energie este scăzut. Problemele psihice – nivel scăzut al energiei din cauza blocajelor energetice. Accidentele suferite sunt un rezultat de asemenea al problemelor psihice;
 3. Agresiunea fizică, violența, criminalitatea persoanelor indică, de obicei, un nivel ridicat al coenergiei raționale în corpul lor, dar în același timp – un nivel scăzut al coenergiei emoționale.

Coenergia rațională și coenergia emoțională formează în organismul nostru un cuplu, care acționează asupra creierului omului, formând astfel mintea lui, altfel spus psihicul lui. De aceia noi le vom numi componente psiho-coenergetice, sau coenergii psihice.

Coenergiile psihice se acumulează în creier, dar acționează în tot organismul uman.

Coenergia afectivă este energia divină iubirii și se acumulează în inima omului. Ea formează sufletul uman.

Altfel spus coenergiile psihice, acționând asupra creierului, influențează starea psihică a omului, ele creând baza generală a structurii psihicului, iar coenergia afectivă adaugă acestei structuri o a treia dimensiune – cea a iubirii și a compasiunii, formând astfel personalitatea omului.

De coenergiile psihice depinde faptul dacă suntem activi sau pasivi, dacă suntem creativi sau total lipsiți de idei, ne simțim frustrați sau împliniți. Ele dau gândurilor noastre coenergia care în acel moment este în mai mare valoare, adică coenergia dominantă.

Aici vom vorbi despre coenergiile psihice.

Trebuie menționat, că atunci, când aceste două tipuri de energie divină se acumulează în creierul nostru, ele nu sunt echilibrate perfect, adică există totdeauna o energie cu o valoare mai mare și alta cu o valoare mai mică. Nivelul lor crește și descrește mereu în dependență de necesitățile organismului.

În timpul gândirii creierul nostru folosește coenergia, care are nivelul cel mai mare, pe care noi o vom numi coenergie dominantă. Cealaltă energie divină noi o vom numi coenergie subordonată.

Coenergiile lucrează în organismul nostru pe același principiu ca vasele comunicante, adică ele tind să se echilibreze. Dar, spre deosebire de vasele comunicante fizice, coenergiile nu se echilibrează perfect, totdeauna o componentă energetică are un nivel mai mare, coenergia dominantă, care trage după sine în sus și nivelul energiei divine subordonate. Această diferență de nivel ale coenergiilor noi o numim diferență psiho-coenergetică, sau, mai simplu, diferență coenergetică. (Vezi desenul 3)

Echilibrarea coenergiilor

Desen 3. Echilibrarea coenergiilor psihice si difirenta coenergetica

De obicei la un bărbat sănătos și activ coenergia dominantă este cea rațională, iar coenergia emoțională este coenergia subordonată. La bărbații creativi poate fi dominantă coenergia emoțională și subordonată cea rațională. Femeile au de asemenea coenergia emoțională dominantă. Deși sunt și multe femei la care domină coenergia rațională. Și aceasta nu este, nicidecum, un defect, ci doar o particularitate a psihicului.

Omul gândește în general cu partea crierului pe care este energia dominantă, pe cealaltă emisferă el intră mult mai greu. Asta deoarece există un fel de perete între coenergii (și să nu uităm că la nivelul corpului fizic emisferele sunt separate între ele) și penetrarea lui este posibilă, dar e dificilă, și cu pierdere de energie divină. Dar omul folosește ambele emisfere atunci când gândește, pentru că pe ele sunt stocate informații diferite. De exemplu pe ESC – scrisul, vorbirea, limbile, pe EDC – imaginația, intuiția, sinteza etc.

Așa cum putem face concluzii despre nivelul de energie divină a unei persoane, tot astfel putem remarca și diferența psiho-coenergetică a ei, observând trăsătura de caracter personal, care a fost descrisă încă în antichitate și se numește temperamentul persoanei.

Temperamentul este descris de diferența psiho-coenergetică a persoanei. Trebuie să înțelegem doar că energia divină din acumulatorul nostru – creierul este de două tipuri: coenergie rațională și coenergie emoțională, și, deci, temperamentul persoanei va depinde de ambele coenergii, de nivelul lor, care și formează diferență psiho-coenergetică.

În literatura de specialitate au fost descrie 4 tipuri de temperament, noi am marcat fiecare tip de temperament cu un punct pe diagrama noastră de coenergii. Dar reamintim că în practică aceste 4 tipuri în stare pură se întâlnesc rar, fiecare persoană având propria sa diferență psiho-coenergetică.


coleric-2001. Coleric
– deținătorul acestui temperament este foarte activ, energic, deseori agresiv, nu se teme să intre în conflicte și este în mare parte insensibil la nevoile celor din jur, din toate tipurile de temperamente este cel mai egoist. Este un bun lider. Știe ași atinge scopurile și le urmărește mereu;

sangvinic-2002. Sangvinic – este mult mai deschis și sociabil decât colericul, este sensibil la nevoile celor din jur și este prietenos și deschis. Își face mereu noi prieteni și uită repede de cei vechi. Este neorganizat și neatent. De obicei, este vesel și fără griji;

flegmatic-2003. Flegmatic – este calm și nepăsător. El nu iubește cearta și stresul. Nu dorește să dețină funcții de conducere. Flegmaticul este o persoană liniștită și amabilă. Este flexibil și bun executor, însă este cam inert;

melancolica-2004. Melancolic – este cel mai creativ tip de temperament. Este emotiv și deseori capricios. Este conștiincios și urmează criteriile stabilite de el însuși. Este foarte sensibil, reacționează bolnăvicios la orișice formă de critică. Uită greu ofensele și poate fi răzbunător.

DIAGRAMA COENERGIILOR

Pentru înțelegerea rolul coenergiilor în psihicul nostru ne putem folosi de Diagrama Coenergiilor, care arată toate stările psihicului uman în dependență de diferența psiho-coenergetică. (Vezi desenul 4)

Diagrama coenergiilor psihice

Desen 4. Diagrama coenergiilor psihice

În diagramă observăm sus două zone care împart tot desenul în două părți, sunt zonele în care acționează preponderent coenergia rațională (zona 1) și coenergia emoțională (zona 2).

În centrul diagramei mai vedem un sector mare, colorat în verde, aceasta este zona 4. Este regiunea în care diferența psiho-coenergetică este optimă funcționării psihicului uman și în această zonă oamenii sunt stabil psihic. Zona este împărțită în două de o linie verticală formând astfel alte două zone 6 și 7.

 • Zona 6– zona psihicului stabil rațional, este zona în care domină coenergia rațională, punctele extreme ale ei fiind punctul temperamentului coleric în stânga și cel al temperamentului sangvinic – în dreapta;
 • Zona 7, zona psihicului stabil emoțional, este zona în care domină coenergia emoțională cu o diferență psiho-coenergetică optimă, are punctele extreme – flegmatic și melancolic.

În afara zonei psihicului stabil, se întind zonele 3 și 5, colorate în roșu, deoarece sunt zone în care datorită unei diferențe psiho-coenergetice prea mari, psihicul uman funcționează instabil. Astfel: zona 3 este sectorul în care coenergia rațională depășește coenergia emoțională cu o diferență psiho-coenergetică mare. Ea se numește zona instabilității raționale, iar zona 5 – zona instabilității emoționale și aici predomină coenergia emoțională.

Fiecare zonă instabilă, cauzează diverse probleme psihice, care sunt specifice ei. Astfel, problemele, care apar la o persoană instabilă rațional țin de lipsa coenergiei emoționale:

 • Agresivitate;
 • Violență;
 • Utilizarea forței în atingerea scopurilor;
 • Tendința de a primi succese urgente;
 • Crimă premeditată.

Mai multe despre aceste probleme poți citi în capitolul: „Răul din noi.

Iar în zona 5 situația este exact inversă, aici coenergia emoțională depășește cu mult coenergia rațională și acest fapt cauzează probleme psihice:

 • Boli psihice;
 • Lipsă de concentrare;
 • Incapacitatea de a urmări scopul propus;
 • Crimă din starea de afect.

Diagrama coenergiilor poate fi de-asemenea folosită pentru a afla în ce punct ne vom afla atunci când ne vom încărca cu o energie divină sau alta. De exemplu, dacă te-ai definit ca o persoană melancolică, atunci nu are rost să te mai încarci cu bioenergie, deoarece riști să te deplasezi în zona 5, a instabilității emoționale.

Cu cât este mai mare diferența psiho-coenergetică cu atât mai greu se trece de la o stare la alta, de exemplu, pentru un coleric este mai greu a trece la starea flegmatic, decât pentru un sangvinic.

precedenta
urmatoare
Reclame