COENERGIA AFECTIVĂ 

iubirea-350A treia componentă energetică este energia noo-afectivă, care este energia divină a sufletului uman, energia iubirii. Iubirea este cea mai curată stare a sufletului, este baza lui.

Iubirea ne face să ne ducem soarta, să ne purtăm cinstit povara vieții, să avem copii și să facem multe lucruri bune, nu doar pentru noi, ci și pentru semenii noștri, pentru toți oameni și pentru toată natura.

Mai este denumită: energia inimii noastre, energia sufletului, energia iubirii, Isus Cristos, energia apei.

Coenergia afectivă se acumulează pe un strat separat din învelișul energetic al Pământului care poartă denumirea de Noosferă.

Dacă coenergia rațională ne dă puterea de a simți și acționa, iar cea emoțională – de a gândi spiritual, coenergia afectivă ne dă puterea de a rezista tuturor intemperiilor vieții, este conștiința noastră.

După moartea corpului fizic sufletul, dacă este curat, se înalță către Noosferă, în Rai, dacă mai are de lucrat asupra sa – se întoarce înapoi pe Pământ, în alt corp, iar dacă a fost plin de răutate – se dezmembrează, nemaiprimind energie divină.

În coenergia afectivă un rol important îl are karma. Deși în religiile orientale hinduism, jainism, budism karma este recunoscută ca o forță impersonală, care cântărește toate faptele în decursul vieții și care determină, în ciclul de transmigrație a sufletelor, calitatea vieții următoare, în viziunea noastră karma este o noțiune cu mult mai vastă. În primul rând pentru că inima este acumulatorul acestei coenergii în organismul nostru, care este sufletul nostru, iar Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor voință și dreptul la alegere. Deci, karma, pentru noi, este informația care se acumulează în sufletul nostru pe parcursul întregii noastre vieți, dar ea nu ne este dată ca pedeapsă, pentru faptele noastre din viețile anterioare. Pentru că la sigur Dumnezeu nu este supraveghetorul cu biciul, care pedepsește robii săi pentru fiecare faptă, care nu este pe placul său. Și fiecare om poartă în sine acest SB (supraveghetor cu biciul) și se numește el – conștiință.

SUFLETUL UMAN – PARTE A ENERGIEI DIVINE

inima-300-Coenergia afectivă în corpul uman este acumulată în zona inimii. De aici ea este transportată odată cu sângele prin întreg organismul uman.

Când cineva dorește să-ți spună cât de mult te iubește, el îți va zice: „Te iubesc din toată inima!” Iar dacă vrea să zică că-ți vrea binele, va zice : „Mă doare inima pentru tine!”

Sunt de asemenea foarte multe expresii, care menționează inima:

 • A-i fugi inima în călcâie – a i se face frică;
 • I s-a făcut inima cât un purice – i s-a făcut frică;
 • A avea inimă de leu – a fi viteaz;
 • A i se rupe inima, etc.

Vă las pe voi să găsiți, cât de multe expresii puteți, despre inimă.

Nici despre o altă parte a corpului omenesc nu există atâtea expresii populare ca despre inimă. Și astfel de expresii sau analogice există în toate limbile de pe Pământ. Este oare o simplă coincidență?

De ce oare se acordă atât de multă importanță inimii? Pentru că ea pompează sângele prin tot corpul și fără sânge corpul nostru ar muri? Dar în corpul nostru sunt o mulțime de organe fără de care noi nu putem trăi și am muri pe dată – creierul, plămânii, stomacul, etc. De ce dar inima?

Aceasta importanță deosebită pe care o acordăm inimii se datorează faptului că inima este locul unde sălășluiește sufletul nostru. Inima este corpul fizic al sufletului, acumulatorul, care deține coenergia afectivă, energia divină a iubiri, care este parte a trinității divine, partea numită în Biblie – Dumnezeu-Fiul. Sufletul nostru este alimentat cu această energie divină.

După cum am mai spus sufletul nostru este o mică parte a Spiritului Noosferei. El se află în zona inimii noastre, este un acumulator al coenergiei afective și are legătură permanentă cu Noosfera. După moartea corpului fizic, dacă este curat și fără păcate sufletul se alătură Spiritului Noosferei. Sufletul nostru poartă în sine programe de viață stabilite odată cu nașterea, cum ar fi scopul venirii pe acest pământ, date din reîncarnările anterioare, alte programe, care vor ajuta la îndeplinirea misiunii personale. Aici iarăși apare o paralelă cu karma din religiile orientale, doar că noi înțelegem prin karma experiența noastră personală acumulată pe parcursul reîncarnărilor anterioare și nicidecum o pedeapsă sau o povară.

Sufletele aflate la prima reincarnare pe acest Pământ sunt acei oameni care au dependențe și probleme de sănătate, care țin de natura omului: În primul rând ei trebuie să învețe a eradica din ei aceste neajunsuri pentru a evolua mai departe.

Atunci când ne vindecăm corpul este important să ne vindecăm și sufletul, să-i dăm lui energia necesară pentru a iubi, deoarece sufletul nostru este primul afectat de greșeli.

Adevărata bogăție a unui om este sufletul său, adevărata bogăție a noastră, a tuturor oamenilor este energia divină noastră colectivă – Noosfera.

Atunci când ne naștem noi primim în dar o mică părticică din sufletul colectiv al omenirii și avem datoria să-l păstrăm, să-l îngrijim toată viața, pentru ca atunci când vom muri el să se întoarcă la el.

DESPRE NOOSFERĂ

Noosfera este al treilea înveliș energetic al pământului, un strat condensat al energiei divine, suprapus Biosferei, care reprezintă omenirea.

Caracteristicile Noosferei:

 • Este super-inteligentă;
 • Are propriul său mod de a transmite informații, poartă iubire;
 • Primește și transmite energie;
 • Interconectează toți oamenii de pe planetă;
 • Este exponenta învățăturii lui Isus Cristos;
 • Este conștiința noastră comună.

Conceptul Noosferei a fost introdus de filosoful francez Edouard Le Roy (1870-1954) în anul 1927. Sub această noțiune el înțelegea stadiul geologic actual de dezvoltare a biosferei, învelișul planetar care include întreaga societatea umană, cu industriile sale, cu limbile și toate alte atribute ale activităților raționale.

Filosoful francez Teilhard de Chardin, despre care am mai vorbit anterior, i-a adăugat o altă dimensiune acestui concept. După el, Noosfera este un nou înveliș, „un strat de gândire”, care s-a născut la sfârșitul perioadei terțiare și se întinde în interiorul Biosferei și deasupra ei.

De asemenea existența Noosferei era susținută și de savantul Vladimir Vernadsky. Potrivit teoriei sale Noosfera este a treia etapă în dezvoltarea Pământului, după geosferă (materia inumană) și biosferă (viața biologică). La fel cum apariția vieții a transformat fundamental geosfera, tot astfel și apariția cunoașterii umane a transformat radical biosfera.

Noosfera s-a creat atunci când oamenii au devenit conștienți de sine, când s-au despărțit de regnul animal, formând o comunitate de persoane raționale. Anume atunci sufletele lor, cu ajutorul coenergiei raționale și a energiei divine a Biosferei, au început a forma un strat nou, deasupra celui existent biosferic, care cu timpul s-a transformat într-un izvor de energie divină care poartă un alt tip de informații – informații afective. Aceste informații se deosebesc de informațiile Biosferei: comparăm emoția și sentimentul .

Emoția este o coenergie emoțională, poartă informații ale Biosferei, este de scurtă durată și se depozitează în memorie împreună cu informațiile. Emoții percep atât animalele cât și oamenii.

Sentimentul (pasiunea) este o coenergie noo-afectivă, poartă informațiile Noosferei, acționează pe o perioadă lungă de timp și nu se depozitează în memorie. Adică odată trecută iubirea, spre exemplu, nu se mai întoarce, chiar dacă noi ne aducem aminte de ea. Sentimente au numai oamenii, animalele sunt lipsite de ele.

De multe ori însă se încurcă aceste două noțiuni, de exemplu: am un sentiment de frică, am un sentiment de frustrare sau am emoția dragostei pentru el, etc.

Noosfera este sfera care acumulează energia divină pe care noi am denumit-o coenergie afectivă. Și ea, Noosfera are o puternică super-personalitate (Dumnezeu-Fiul), care are legătură cu toți oamenii de pe planetă, prin intermediul coenergiei afective.

În alte cuvinte putem spune că coenergia afectivă este coenergia rațională, căreia i se adaugă informația sufletelor noastre, a Noosferei.

DOVEZILE EXISTENȚEI NOOSFEREI

Tot mai mulţi oameni încep a înțelege faptul că Noosfera chiar există, că ea, Noosfera planetei noastre nu este doar o supoziție sau o idee abstractă a lui Teihard de Chardin și a altor filosofi și psihologi.

Mai nou a fost dezvoltat un proiect întreg de cercetare a activității Noosferei, susținut de multe state ale lumii. Acest proiect a fost denumit proiectul conștiinței globale GCP.

Totul a început încă la sfârșitul anilor 70, când un cercetător, profesorul R.G. Jahn, de la Universitate Princeton (New-Jersey, USA), construise un generator de numere aleatorii RNG (Random Number Generator), care reprezintă un mic computer, ce generează numere de 0 și 1 la întâmplare. Este ceva similar aruncării unei monede de 200 ori pe minut, rezultatele fiind convertite în numere de 0 și 1. Conform teoriei probabilităților, ce studiază legile după care evoluează fenomenele aleatoare, proporția de numere 0 și 1 generate de aparat ar trebui să fie 50% pe 50%. Reprezentat pe grafic aceasta ar trebui să fie o linie dreaptă.

Dr. John a dorit să afle dacă mintea umană poate interfera cumva rezultatele generate de aparat și început a face experiențe cu oameni obișnuiți. A fost uimit să constate că există o legătură între oamenii din laborator și aparatul care genera numere aleatorii. Aparatul reacționa la gândurile oamenilor, atunci când ei se concentrau asupra numerelor dorite, procentul de numere 0 și 1, nu mai era 50 pe 50.

Mult mai târziu, în 1998 psihologul Roger Nelson, de la aceiași Universitate Princeton, și-a pus întrebarea: Dacă o persoană poate influenta starea numerelor, atunci ce poate face un colectiv întreg? După modelul aparatului utilizat de dr. John a construit un aparat electronic, care detectează starea grupurilor de oameni.

Rezultatele obținute erau concludente, grupurile puteau schimba proporția numerelor de 0 și 1 generate de aparat. A început cu două RNG, iar apoi experimentul s-a extins în întreaga lume. Acum el cuprinde 141 de aparate, conectate între ele prin internet, care transmit date în timp real serverul din Universitatea Princeton.

Sistemul acesta numit Global Consciousness Project, GCP este construit astfel încât să înregistreze semnele unei posibile conștiințe globale, ca răspuns la evenimentele majore, care se produc în lume, care pot fi războaie, atentate teroriste, Revelionul etc.

Atunci când în lume nu au loc evenimente importante RNG-ul generează un număr egal de cifre 0 și 1, adică proporția este de 50% pe 50%, secvențele de cifre nu sunt ordonate, însă atunci când în lume se produce un eveniment, care sincronizează sentimentele a milioane de oameni, sistemul devine structurat.

Și da, rezultatele acestui experiment, întins pe o perioadă de zeci de ani, au arătat, că în timpul evenimentelor de o mare rezonanță pentru întreaga omenire, sistemul din RNG-uri devine subtil structurat, adică ordonat.

Un alt aspect al acestor cercetări a fost constatarea faptului ca gândurile noastre pot fi uneori precognitive. De exemplu, înainte de atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, RNG din întreaga lume au început a arăta o deviere de la secvențele nestructurate de numere cu circa 4 ore înainte ca primul avion să lovească Turnurile Gemene, ca în cazul în care mulți oameni ar fi știut că un eveniment major era pe cale sa se întâmple în lume.

             DESPRE ISUS CRISTOS

Isus Cristos a fost cu siguranță cel mai mare om, care a adus un uriaș aport la construcția Noosferei.

La sigur Isus Cristos era cunoscut cu energia divină și a avut puteri cu care putea vindeca oamenii, putea transmite energia divină și chiar a avut puteri sporite pentru a trece peste legile fizicii și a naturii. După cum știm în Biblie se povestește despre epizodul când Isus mergea pe apa mării, sau când el a prefăcut apa în vin, cum a hrănit cu câteva pâini o mulțime de oameni… Și în final el a biruit moartea.

isusIsus a trimis în timp și în spațiu o puternică intenție, prin faptul morții și învierii sale, intenție de la care se alimentează cu energie de atâtea mii de ani, toți acei care cred în Dumnezeu. Și atunci când pronunțăm: „În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, amin!” fiecare din noi ne încărcăm cu energia pe care el a inițiat-o în Univers.

Este puțin probabil ca Isus să nu fi transmis reglajele necesare discipolilor săi. Chiar în Evanghelie este descrisă Cina cea de taină, pogorârea duhului Sfânt asupra celor 12 ucenici ai săi. Apostolii au transmis și ei primilor creștini, împreună cu învățătura lui Isus Cristos, și reglajele pentru primirea energiei divine.

În Evul Mediu a fost deturnat sensul învățăturii lui Isus Cristos, indulgențele și vânătoarea de vrăjitoare, cruciadele și arderea pe rug a oamenilor de știință au pus capăt sensului învățăturii iubirii aproapelui.

Atunci când religia creștină a devenit religie de curte, preoții au început a susține războaiele și conflictele regilor, jocuri de curte și minciuni, ceia ce era în contradicție cu învățătura lui Isus Cristos, care propovăduia iubirea aproapelui și nonviolența.

Și deoarece energia divină pentru a lucra în psihicul și inima noastră are nevoie de o anumită inițiere, care să regleze chakrele aceste reglaje erau făcute prin botez, de aceia se spune taina botezului, iar nașii finului aveau datoria de a învăța și a supraveghea finul pentru ca el să-și dezvolte puterile primite de la Dumnezeu. Iar botezul se făcea atunci, când copilul împlinea o anumită vârstă.

Dar odată cu trecerea prin timp reglajele și știința de a lucra cu energia divină s-au pierdut undeva prin secole. Acum preoții creștini nu mai lucrează nemijlocit cu energia divină.

Energia afectivă (Dumnezeu-Fiul) este energia Noosferei planetei noastre. Este sufletul tuturor oamenilor, comoara noastră comună. Obligația noastră este de a avea grijă de această planetă. Să nu o distrugem, să nu credem că după ce vom termina această planetă vom trece la alta, pentru că zborurile cosmice sunt imposibile pentru civilizația noastră. Despre acesta citește în capitolul: O altă planetă nu vom avea…

 

        CONCLUZII:

 • Dumnezeu este un izvor nesfârșit de energie divină. Această energie este alcătuită din trei componente, numite coenergii: rațională, emoțională și afectivă.
 • Coenergiile sunt acumulate în corpul uman în diferite părți:
 • Pe partea stângă a creierului (ESC) – coenergia rațională;
 • Pe partea dreaptă a creierului (EDC) – coenergia emoțională;
 • În dreptul inimii – coenergia afectivă.

 

precedenta
urmatoare
Reclame